043 - 409 84 74 Open woensdag tot en met zondag van 18.00 tot 22.00 uurOpen van 18:00 tot 22:00Reserveren

Privacy en Cookie beleid Restaurant Op de Hej

Restaurant Op de Hej is gevestigd aan Heiweg 6, 6265 NL te St. Geertruid, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info at opdehej dot nl.

Persoonsgegevens die Restaurant Op de Hej verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Vestigingspostcode
 • Vestigingsplaats
 • Vestigingsland
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk mailadres
 • Website url
 • BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Restaurant Op de Hej verwerkt

Restaurant Op de Hej verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel verwerkt Restaurant Op de Hej persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van uw bericht dat u heeft gestuurd via onze website
 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Op de Hej neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang Restaurant Op de Hej persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info at opdehej dot nl.

Delen van persoonsgegevens door Restaurant Op de Hej met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In andere gevallen verstrekken wij uw gegevens alleen maar aan derden nadat wij uw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die opdehej.nl gebruikt

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

Tot slot kunnen er marketing-cookies geplaatst worden, die uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig uit embedded content van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Instagram en Facebook.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van Restaurant Op de Hej gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Op de Hej en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info at opdehej dot nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Restaurant Op de Hej persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info at opdehej dot nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van Restaurant Op de Hej die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen in het privacy beleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy beleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig dit document op te vragen en te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Restaurant Op de Hej
Heiweg 6, 6265 NL St. Geertruid
info at opdehej dot nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy Statement pagina. OK